9. Sınıf Matematik Konuları

9. Sınıf Matematik Konuları sorusunun cevabı: Konular, müfredattaki sırasıyla ele alındığı zaman öncelikle karşımıza çıkacak olan konu, aslında disiplinler arası büyük önemi bulunan mantık konusudur. Genel düşünme ve analiz etme becerilerinin hücre çekirdeği görevini üstlenen mantık konusu öğrencilerin matematiksel alanda düşündürmenin yanı sıra 21. Yüzyıl çağına uygun düşünme becerilerine de bir şekilde hazırlanmasını sağlar.

Bu beceriler hem şu anki dünyada mesleki birçok anlamda öğrencilerin gelecek fırsatlarını artırmalarını, hem de hayal güçlerini ve ufuklarını genişletmelerini sağlar. Öğrenciler akran öğrenmesi çalışmalarında bulunarak iletişim ve iş birliğinin önemini kavrar. Aynı zamanda bu konular ele alınarak bakıldığında matematikte maruz kalacakları eleştirel düşünme yeteneği ve problem çözme, yaratıcılık ve yenilenme, üretkenliğe açık olma ve çalışma sürecinin katacağı sorumluluk hissini hayatın diğer alanlarında da kullanabileceklerdir.

9. Sınıf 1. Dönem Matematik Dersi Konuları

 • Mantık
 • Önerme
 • Bileşik Önerme
 • Koşullu Önerme ve İki Yönlü Koşullu Önerme
 • Her ve Bazı Niceleyicileri
 • Tanım, Aksiyom, Teorem ve İspat Kavramları
 • Kümeler
 • Kümelerde Temel Kavramlar
 • Alt Küme
 • İki Kümenin Eşitliği
 • Kümelerde İşlemler
 • Kümelerde Birleşim, Kesişim, Fark ve Tümleme
 • Küme İşlemleri ile Problem Çözümü
 • İki Kümenin Kartezyen Çarpımı
 • Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Sayı Kümeleri
 • Bölünebilme Kuralları
 • EBOB EKOK
 • Gerçek Hayatta Periyodik Olarak Tekrar Eden Durumlar

9. Sınıf 2. Dönem Matematik Dersi Konuları

 • Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Gerçek Sayılar Kümesinde Aralık Kavramı
 • Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer İçeren 1.  Dereceden Bir Bilinmeyenleri Denklemler ve Eşitsizlikler
 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler
 • Üslü İfadeler ve Denklemler
 • Köklü İfadeler ve Denklemler
 • Oran ve Orantı
 • Denklemler ve Eşitsizlikler ile ilgili Problemler
 • Üçgenler
 • Üçgende Açı
 • Üçgende Açı Kenar Bağıntısı
 • Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
 • Üçgende İç ve Dış Açıortay
 • Üçgende Kenarortay
 • Üçgende Kenar Orta Dikmeleri
 • Dik Üçgen ve Trigonometri
 • Üçgenin Alanı
 • Veri
 • Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
 • Verilerin Grafikle Gösterilmesi
9-sinif-matematik-konulari
9-sinif-matematik-konulari

 

Yukarıda bulunan 9. Sınıf matematik konuları listesinde Denklemler ve Eşitsizlikler konusu her iki eğitim ve öğretim döneminde de yer almaktadır. Bunun sebebi bu konunun ikiye bölünmüş bir şekilde her iki öğretim döneminde de işleniyor olmasıdır. Uzun süreçli bir konu olmasından dolayı Milli Eğitim Bakanlığı, denklemler ve eşitsizlikler konusunun iki dönemde de işlenecek şekilde müfredatta bulunmasına karar vermiştir. Bu sebeple de her iki dönemin müfredatında yer alıyor. Eğer bu konunun alt başlıklarını incelerseniz, ikisinin birbirinden farklı içeriklerde olduğunu göreceksiniz.

Azimli, zaman yönetimi ve yönetim şekli olarak doğru bir çalışma şekli gerekmesinin yanı sıra, öğretmenin etkili bir öğretim şekli ile dersleri işlemesi ve yönlendirmesi eşliğinde iyi bir çalışma süreci olarak ilerlemesi gereken bir çalışma düzeni öğrencinin genel matematik başarısını yukarı yönde arttıracaktır. Öğrenci tarafından haftalık ya da aylık konu tekrarlarının yapılması hem yeni öğrenilen matematik konularının eskiden öğrendiklerinin üzerine çok daha kolay bir şekilde eklenmesini hem de öğrenilen bilgilerin zihindeki tazeliğinin muhafaza edilmesi sağlanır. Bu azmi sağlamak için öğrencinin sabırlı olması ve ders çalışma düzenini bozmaması gerekir. Birbirleriyle bu kadar yakından ilişkili ve paralel şekilde ilerleyen konular hem sınavlar hem genel matematik öğrenimi hem de analitik düşünme becerileri açısından sistemli ve düzenli bir çalışma düzeninin önemini ortaya çıkartıyor.

Yorum yapın