Devlet Destekleri ve Teşvikler

Günümüzde, devlet tarafından sağlanan teşvikler çok farklı alanlarla geri ödemeli veya hibe fonlamalar ve vergi muafiyeti sistemleri ile destek sunmakta. KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı gibi birçok kurum tarafından işletmelere çeşitli şekillerde destek, teşvik ve hibe uygulamaları sağlanıyor. Bakanlıkların gerçekleştirdiği destekler, genel destekler ve çağrıya açık destekler olarak ayrılabiliyor. Sağlanan destekler yılın çeşitli dönemlerinde kapanabilmekte ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik farklı destekler açılabilmektedir. İşletmenin ihtiyaçlarına yönelik sağlanan bu destek ve teşviklerden faydalanılabilmesi için her kurumun kendine göre başvuru şartları bulunuyor.  Başvuru şartlarına uygunluk gösteren işletmeler destek programlarına başvuru gerçekleştirerek destek ve teşviklerden faydalanabilmektedir. Kurumlar tarafından işletmelere sağlanan teşvikler:

  • Avrupa Birliği Hibe ve Teşvik Programları
  • Kalkınma Ajansı Destekleri
  • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Destekleri
  • Ticaret Bakanlığı
  • TÜBİTAK Destekleri
  • KOSGEB Destekleri
  • SGK Destekleri
  • İŞKUR Teşvikleri

Devlet Destekleri ve Teşviklerinden Nasıl Yararlanılır?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB gibi kurumlardan alınacak destekler kapsamında her kurumun belirli başvuru kriterleri ve başvuru şartları bulunuyor. Kurumların sağladığı desteklerden yararlanmak isteyen ilgili firmalar, gerekli koşulları yerine getirmesi halinde başvuru işlemlerini yapabilmektedir. Aynı zamanda başvuru yapacak işletmelerin projelerinin detaylı sunumu, özgün ve firmaya özel olması gerekiyor. Projesi hazır olan işletmeler başvurularını tamamlayabilir ve değerlendirmeler sonucunda hazırlanan proje kabul görürse, devlet kurumlarının sağladığı destek ve teşviklerden faydalanabilir. Devlet kurumlarının sağladığı teşvik ve desteklerden Türkiyenin her yerinde bulunan işletmeler yaylanabilmektedir. Ayrıca para nasıl kazanılır makalemizi inceleyebilirsiniz.

Devlet Destekleri ve Teşviklerinden Kimler Faydalanabilir?

Her kurumun sağladığı devlet desteği ve teşviklerinden faydalanabilecek işletmeler değişiklik gösterir. Örneğin; KOSGEB desteklerine genel olarak küçük veya orta ölçekli işletmeler başvuru yapabiliyor. TÜBİTAK desteklerinden ise müşteri kuruluş tanımına uyan sermaye firmaları ve teknoloji sağlayıcı kuruluş tanımına uyan yükseköğretim kurumları, araştırma altyapıları, kamu kurumları, kamu araştırma merkezleri ve enstitüleri, 4691 sayılı kanun kapsamında teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan sermaye firmaları veya teknoloji transfer şirketleri başvuru yapabilir.

Başvuru şartları kurumdan kuruma farklılık gösterebileceği gibi programlara göre de farklılıklar gösterebilmektedir.

destek-ve-tesvikler
destek-ve-tesvikler

İŞKUR Teşvikleri

İŞKURun istihdam için sağlamış olduğu destekleriyle birlikte belirli koşulları yerine getiren işsizleri istihdam eden işverenlere belirli bir süreye istinaden vergi, ücret destekleri ve prim desteği sağlanıyor. Bu desteklerin bir kısmı İŞKUR bir kısmı ise işlem uygulayıcısı olarak SGK tarafından finanse ediliyor.

SGK Teşvikleri

SGK teşvikleri, SGK tarafından belirli yasalar eşliğinde şartları belirlenen temel olarak, istihdam sağlanmasına yönelik teşviklerle istihdamı özendirmek, istihdam artışını sağlamak ve işsizliği azaltmak, kayıt dışı çalışanı önlemek amacıyla birçok teşviki yürürlüğe sunmuştur. Özel sektör işverenleri tarafından SGK vergi dairesine ödenen primlerde ve vergilerde indirim gibi destek ve teşvikler sağlanır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TEŞVİK VE DESTEKLERİ

Ülke içinde veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, 3 farklı yemek destek programı kapsamında desteklemektedir. Bu çerçeve kapsamında işletmeler, kurumlar yatırım sektörlerine, alanlarına ve tiplerine göre birçok farklı destekten faydalanabilmektedir.

TÜBİTAK DESTEKLERİ

TÜBİTAK tarafından kurum, kuruluş, şirket ve girişimcilere yönelik ulusak veya uluslararası kapsamda sağlanan teşviklerdir. TÜBİTAK teşvikleri kapsamında işletmelere çağrılı olmak üzere 15ten fazla destek programı sağlanıyor. Girişim ve inovasyonu desteklemek ile ülkemizdeki işletmeleri uluslararası pazarlara katılmalarına destek vermek, diğer işletmelerle iş birliği gerçekleştirerek rekabetçi yönlerini güçlendirmeleri hedeflenmektedir. TÜBİTAK tarafından sağlanan teşvik ve destekler, ulusal destekler ve uluslararası destekler olarak iki ayrı kolda sağlanmaktadır.

Yorum yapın