Genç Girişimci Desteği Şartları

Genç Girişimci Desteği Şartları, Son zamanlarda kendi şirketini kurarak çeşitli sektörlerde piyasaya giriş yapmak isteyen gençlerin oranında büyük bir artış yaşanmakta. Ancak yüksek vergi maliyetleri ve sigorta ödemelerinden dolayı gençler, kendi şirketlerini oluşturma konusunda çekingen davranıyorlar. Genç girişimci desteği ise bu sırada devreye girerek gençlerin şirket kurmalarına teşvik sağlıyor. Kendi şirketini açmak isteyen 18 ve 29 yaş aralığında olan gençler için güzel bir destek olan genç girişimci desteği, 3 vergilendirme döneminden ve 1 yıllık SGK(4b) yani Bağ-Kur prim ödemelerinden muaf olmalarını kapsıyor. 

Genç Girişimci Desteğinden Yararlanmak İçin İstisnalar:

 • İş yerinin faaliyete başladığı yıldan itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde edilmiş gelirin yıllık bazda 75,000 TLlik bölümü gelir vergisinden istisnadır.
 • 4b kapsamı içerisinde 01.06.2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı olan kişilerin Bağ-Kur prim ödemeleri 1 yıl boyunca Hazine ve Maliye Bakanlığınca karışılanır.

Gençlerin şirket kurması için yapılan bu teşvikler kapsamında 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olan gençler, şirket kurmak için büyük avantajlardan faydalanabiliyor. Genç girişimci desteği avantajlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. 

Genç Girişim Desteğinden Yararlanmak İçin Şartlar

Genç girişimci olarak kendi şirketini kurmak isteyen, vergi muafiyeti ve Bağ-Kur prim desteğinden yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken şartlar şunlardır:

 • Şirketin kurulumu ve işe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmesi gerekir.
 • Ticari, zirai ve mesleki faaliyet sebebiyle kendisine ilk kez gelir vergisi mükellefi olması.
 • Kendi işinde bizzat çalışması ya da işin kendisi tarafından yürütülmesi ve yönetilmesi gerekir.
 • 18 yaşını tam olarak doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olması gerekir
 • Şirket adı ortaklık ya da şahıs şirketi kapsamında yapılması halinde işe başlama günü tarihi itibariyle birlikte ortakların tamamının bütün bu şartları yerine getiriyor olması gerekir.
 • Faaliyetine son verilen ya da faaliyetine devam eden bir şirketin ya da mesleki oluşumun eş veya üçüncü dereceden akrabaya kadar kan veya kayın kişiler tarafından devralınmamış olması gerekir. 
 • Hali hazırda mevcut ve faaliyetlerini sürdüren bir şirkete sonradan ortak olunmaması.

Genç girişimci desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin yerine getirmesiyle yükümlü şartlardır.

Bu destekten yararlanan genç girişimciler 3 vergilendirme döneminde gelirlerinin 75.000 TLye kadar kısmı gelir vergisinden muaf olup, 1 yıl boyunca SGK(4b) prin ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

gencgirisimcidestekleri
gencgirisimcidestekleri

Genç Girişimci Desteğinden Kimler Faydalanamaz?

 • 01.06.2018 tarihinden önce işe başlayan kişiler,
 • Limited şirket sahibi veya anonim şirketi ortaklığı bulunan kişiler,
 • Daha önceki tarihlerde vergi mükellefi olan veya başka bir şirkette ortaklığı bulunan kişiler,

Genç girişimdi desteğinden yararlanamazlar.

Genç Girişimci Desteği Teşvikinden Amacı Dışında Faydalananların Belirlenmesi

Daha öncesinde genç girişimci desteğinden faydalanıp, bilgilerinde sonradan değişiklik yapılması sebebiyle teşvikten faydalandığı dönemlerde; yararlanılan destekten faydalanması gerekmeyen durumda olduğu belirlenen kişiler ve haksız bir şekilde faydalandığı tespit edilen kişilerin teşvikten aldıkları destek iptal edilir. Bu durumda, teşvikten amacı dışında yararlanan kişilere prim ve gecikme cezası uygulanır. Ayrıca girişimci destekleri kategorisini inceleyebilirsiniz.

Genç Girişimci Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İnteraktif Vergi Dairesi aracılığı ile hazırlayacağınız dilekçeyle şirket kurmak için genç girişimci desteğin için başvuruda bulunabilirsiniz. Vergi dairesine ibraz edilen dilekçenizin onayının ardından size iletişmiş olan Genç Girişimci Desteğinden Faydalanabilir belgesini ikamet etmiş olduğunuz yere en yakın noktadaki SGK müdürlüğüne vererek, Genç Girişimci Desteğinden faydalanabilir ve şirket faaliyetlerinize başlayabilirsiniz.

Şahıs şirketi kurulumunun ardından destekten yararlanma sürecine kadar olan prim borcunuzu SGK müdürlüğüne iletmenizin ardından sildirebilirsiniz.

Yorum yapın