Girişimcilere Uygulanan Vergi İndirimleri

Girişimcilere Uygulanan Vergi İndirimleri sorusunun cevabı; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20. Maddesi ile ticari, zirai veya mesleki faaliyetleri sebebiyle, ilk kez gelir vergisi yükümlüsü olan genç girişimcilerin, şirketlerinin faaliyete başladıkları takvim yılı itibariyle, üç vergilendirme dönemi kapsamında elde ettikleri gelirlerinden yıllık 75 bin TLlik bölümü gelir vergisinden muaf edildi.

Girişimcilere Uygulanan Vergi İndiriminden Kimler Faydalanabilir?

Genç girişimciler, vergi indirimden yararlanabilmesi için adlarına ilk defa gelir vergisi yükümlüsü olmaları gerekir. Ayrıca vergi indirimi için iş yerinin faaliyete başlaması tarihi itibariyle 18 yaşını tam doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olmanız gerekir

Girişimcilik desteği kapsamında kişilerin, bir vergilendirme döneminde ticari, zirai veya mesleki faaliyetlerinden gelir elde etmeleri durumunda vergi indirimi, beyaz edilen bu gelirlerin toplamına uygulanır.

Vergi indirimi, genç girişimci desteği kapsamında üç vergilendirme dönemiyle sınırlıdır. Önceki iş faaliyetine devam ederken, yeni bir şirket faaliyetinin başlatılması vergi indiriminin süresini uzatmaz. Söz konusu vergi indiriminden yararlanan kişiler tarafından beyan edilecek gelir vergisi beyannamesinin gelir bildirimi tablosuna, o sene içerisinde elde ettikleri kazançtan teşvik tutarı düşürülmesinin ardından kalan tutar şirketin geliri olarak işlenir.

Girişimcilere uygulanan vergi indirimi kapsamında faaliyetlerinden gelir elde edilmemesi ya da vergi indirimi tutarının altında kazanç sağlanması durumunda yıllık beyanname verilir. Bir vergilendirme döneminde, sağlanan vergi indirimi tutarının altında gelir elde edilmesi durumunda, vergi indiriminden yararlanılmayan tutar bir sonraki yıla devredilmez.

vergi-indirimleri

Girişimcilere Uygulanan Vergi İndiriminin Şartları Nelerdir?

Mesleki faaliyet kapsamında ilk defa gelir vergisi yükümlüsü olan ve iş yerinin faaliyete başlama tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış kişilerin, vergi indiriminden yararlanabilmesi için şu şartları yerine getiriyor olması gerekir:

  • Kurulan iş yerinin faaliyetlerine başlamasının yasal süresi içinde bildirilmiş olması gerekir.
  • Faaliyette bulunulan iş yerinde bizzat çalışılması ya da iş yeri vergi mükellefi tarafından yönetimi sağlanmalı.
  • Faaliyetin ortaklık ya da şahıs şirketi kapsamında kurulması durumunda işe başlama tarihi itibariyle bulunan diğer ortakların da tamamının tüm şartları yerine getiriyor olması gerekir.
  • Faaliyetine son verilen ya da faaliyetlerine devam eden bir şirketin ya da mesleki kuruluşun eş ya da üçüncü dereceden akraba tarafından devralınmamış olması gerekir.
  • Faaliyetine hali hazırda devam eden bir işletmeye sonradan ortak olunmaması gerekir.

Bu şartları yerine getirmeyen genç girişimcilerde gelir vergisinden muaf olunmasından yararlanan kişiler, Gelir Vergisi Kanununa göre basit usulde ticari gelir elde eden kişilere uygulanan vergi indiriminden faydalanamazlar. Ayrıca diğer makalelerimiz olan girişimci destekleri kategorisini inceleyebilirsiniz.

Girişimcilere Uygulanan Vergi İndiriminde Özel Durumlar

  • İş girişimi ortaklık üzerine yürütülmesi durumunda, adi ortaklık veya şahıs şirketi kurulması durumda faaliyette bulunan kişiler, tüm ortakların ayrı ayrı istisna şartlarını yerine getirmesi durumunda vergi indiriminden ayrı olarak yararlanabilirler.
  • Mevcut halde faaliyetlerine devam eden bir işletme veya mesleki kuruluşun devralınması halinde, vergi indiriminden yararlanılabilmesi için işletmenin veya mesleki kuruluşun devralındığı kişinin eş ya da üçüncü dereceden akraba olmaması gerekir.
  • Vefat sebebiyle eş ve çocuklar tarafından iş yerinin ya da mesleki kuruluşun devralınması halinde, vefat eden kişinin vergi indiriminden faydalanıp faydalanmadığına bakılmaksızın, devralan eş ya da çocuklar istisna kapsamında şartları yerine getirmeleri durumunda, vergi indiriminden üç vergilendirme döneminden faydalanabilir.
  • Mevcut durumda faaliyetlerini yürüten bir işletmeye ya da mesleki kuruluşa sonradan ortak olunması halinde, diğer tüm şartları yerine getirseler dahi vergi indiriminden herhangi bir şekilde yararlanmaları mümkün değildir.

Vergi indiriminin, Gelir Vergisi Kanununun 94. Maddesine göre faaliyetin durdurulması suretiyle ödenecek vergiye herhangi bir etkisi bulunmaz.

Yorum yapın