İkizler Burcu Yorumları

İkizler Burcu Yorumları sorusunun cevabını detaylı incelemeye çalıştık bu yazıda anlatıyoruz, göz atabilirsiniz:

İkizler Burçları Konuşkan, meraklı ve çok arkadaş canlısı olan geminiler, girdikleri her ortamda dikkat çekerler. Özgürlüğü seven ikizler, tatlı bir dil ve girişken bir yolla çabucak arkadaş oldular. İkizler monotonluğu sevmez ve hayatta her zaman değişime yer vardır.

  • İkizler Burcu: 21 Mayıs – 21 Haziran

İkizler burcunuza göre hangi ruju önereceğinizi merak ediyorsanız, burcunuza göre ruj önerme yazımızı mutlaka okumalısınız.

Burçla ilgili olarak söylememiz gereken en erken tarihî bilgilere göre, Sumerler tarafından çivi yazısıyla metinlerde muğlak bir biçimde karşılaşılabilir. Öte yandan beraber Ön Asya’da bunlara ait sistematik bilgiler, milâttan önce II. bin yıldan itibaren olmak üzere yazılan Akkadca, Elamca ve Hititçe yazılarda dikkat çektiği görülmektedir. Ninevâ’da (Ninova) Asurlular’a ait kral kütüphanesinde ele geçirilen yazılar, Tanrı Marduk’un yörüngeyi nasıl on iki burca bölündüğünü bizlere anlatır. Fakat milâttan önce I. bin yıldan itibaren olmak üzere tamı tamamına ele geçirilen Asur-Bâbil burç adları şunlardır (Koç),  (Boğa), (İkizler),  (Yengeç), (Aslan), (Başak), (Akrep),(Kova), (Balık). Daha erken zamanlara ait olan yazılarda adları tam olarak bilinmeyen burçların yılın herhangi dönemlerinde sabit olmak üzere bir yörünge boyunca harekette olduğuna ve bu hareketlerinin yeryüzündeki hayatla ilgisi olduğuna inanılırdı. Mezopotamya geleneğinde gök cisimlerinin bir tanrı olarak kabul görmesi ile bu inanç arasında pek yakın bir ilişki olmaktadır. Bundan yola çıkarak insanlar ne burcun üzerinden doğarlarsa o burcun tanrısının etkisi halinde ve himayesinde olduğuna inanılır. Örneğin Akrep devrinde doğanlar en kızgın ilâhların hâkimiyetinden olduklarına inanılır ve tehlikeli insanlar olarak gözlemlenir. Boğa döneminde doğanlarsa savaş tanrılarının altında bulunduklarından iyi birer savaşçı olarak bilinirler. Mısır’da Helenistik döneme kadar burçlarla herhangi bir gözlem bulunmamıştır ve kayda rastlanmamıştır, orta krallık döneminde ise “dekan” denilen farklı bir burç sistemi ortaya koyulmuştur.

Yorum yapın