Kova Burcu Yorumları

Kova Burcu Yorumları sorusunun cevabını detaylı incelemeye çalıştık bu yazıda anlatıyoruz, göz atabilirsiniz:

Kovalar için zeka küpü desek yanlış olmaz! Konuşkan ve eğlenceli kova burçlarının çok iyi bir gözlem yeteneği vardır. Kovalar okumayı severler ve akıllı tavırları ile çevrelerinden çok alkış alırlar. İlişkilerde özgürlüğüne düşkün tavırlar sergileyen kova burçları için ciddi adımlar zorlayıcı olabiliyor.

  • Kova Burcu: 21 Ocak – 19 Şubat

Burçla ilgili olarak söylememiz gereken en erken tarihî bilgilere göre, Sumerler tarafından çivi yazısıyla metinlerde muğlak bir biçimde karşılaşılabilir. Öte yandan beraber Ön Asya’da bunlara ait sistematik bilgiler, milâttan önce II. bin yıldan itibaren olmak üzere yazılan Akkadca, Elamca ve Hititçe yazılarda dikkat çektiği görülmektedir. Ninevâ’da (Ninova) Asurlular’a ait kral kütüphanesinde ele geçirilen yazılar, Tanrı Marduk’un yörüngeyi nasıl on iki burca bölündüğünü bizlere anlatır. Fakat milâttan önce I. bin yıldan itibaren olmak üzere tamı tamamına ele geçirilen Asur-Bâbil burç adları şunlardır (Koç),  (Boğa), (İkizler),  (Yengeç), (Aslan), (Başak), (Akrep),(Kova), (Balık). Daha erken zamanlara ait olan yazılarda adları tam olarak bilinmeyen burçların yılın herhangi dönemlerinde sabit olmak üzere bir yörünge boyunca harekette olduğuna ve bu hareketlerinin yeryüzündeki hayatla ilgisi olduğuna inanılırdı. Mezopotamya geleneğinde gök cisimlerinin bir tanrı olarak kabul görmesi ile bu inanç arasında pek yakın bir ilişki olmaktadır. Bundan yola çıkarak insanlar ne burcun üzerinden doğarlarsa o burcun tanrısının etkisi halinde ve himayesinde olduğuna inanılır. Örneğin Akrep devrinde doğanlar en kızgın ilâhların hâkimiyetinden olduklarına inanılır ve tehlikeli insanlar olarak gözlemlenir. Boğa döneminde doğanlarsa savaş tanrılarının altında bulunduklarından iyi birer savaşçı olarak bilinirler. Mısır’da Helenistik döneme kadar burçlarla herhangi bir gözlem bulunmamıştır ve kayda rastlanmamıştır, orta krallık döneminde ise “dekan” denilen farklı bir burç sistemi ortaya koyulmuştur.

Yorum yapın