Tyt Tarih Konuları

TYT Tarih Konuları Liste sorusunun cevabı: TYT tarih soruları zor mu? Bu ve benzeri tüm sorularınızın doğru, güncel cevabı için yazımızı okumaya devam edin!

ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan TYT tarih konuları ve ders müfredatı siz değerli üniversite adayları için hazırlanmıştır. Üniversite sınavlarına hazırlanan adayların yapması gerekenler; aşağıda vermiş olduğumuz TYT tarih konuları ile ilgili düzenli bir sistem ile soru çözmek ve ders çalışma gereksinimidir. Düzenli ve programlı bir şekilde ders çalışarak TYT tarih testindeki konuların tüm eksikliklerini giderebilirsiniz. TYT tarih konuları ve soruların konular bazında yıllara göre dağılımı aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

TYT sınavında ortak müfredata dayalı olarak;

 • Sosyal Bilimler Testi,
 • Türkçe Testi,
 • Fen Bilimleri Testi,
 • Temel Matematik Testi yer alacaktır. Adaylar öğretim programları çerçevesinde, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan, okullara bildirilen, kamuoyuna duyurulan konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu tutulacaktır.

2023 TYT Tarih Konuları için öğrencilerin 9. 10. 11. ve 12. sınıf konularına çalışması, yeni müfredatı esas alması gerekir.

2023 TYT Tarih Konuları Neler

Yapılan son değişikliklere göre TYT tarih konuları 2023 yılı itibariyle şöyledir:

 • Tarih ve Zaman
 • İnsanlık Tarihinin İlk Dönemleri
 • İlk Çağda-Orta Çağlarda Türk Dünyası
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İlk İslam Devletleri
 • Türklerin İslamiyeti Kabulü
 • İlk Türk İslam Devletleri
 • Orta Çağda Dünya
 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
 • Dünya Gücü Osmanlı
 • Beylik Döneminden Devlet Olma Sürecine Osmanlı Medeniyeti
 • Sultan-Osmanlı Devleti Merkez Teşkilatı
 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Devletinin Siyaseti
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
 • Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
 • Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi
 • Sermaye ve Emek
 • XIX. ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat
 • Milli Mücadele
 • XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
 • Atatürkçülük ve Türk İnkılâbı.
tyt-tarih-konulari
tyt-tarih-konulari

 

TYT Tarih Soru Dağılımı 2023

TYT Tarih Testi Konularının Soru Dağılım Tablosu

Soru Dağılımı

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

Tarih ve Zaman Konusu Soru Sayısı

-

-

-

-

-

1

1

1

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası Konusu Soru Sayısı

1

1

1

1

1

1

1

1

İslam Medeniyetinin Doğuşu ve İlk İslam Devletleri Konusu Soru Sayısı

-

-

-

-

-

1

1

1

Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri Konusu Soru Sayısı

1

1

1

1

1

1

1

1

Beylikten Devlete Osmanlı Konusu Soru Sayısı

1

-

-

1

1

2

1

1

Dünya Gücü Osmanlı Konusu Soru Sayısı

-

-

-

-

-

1

1

1

Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı Konusu Soru Sayısı

-

-

-

-

-

-

1

-

Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) Konusu Soru Sayısı

-

1

1

-

1

1

1

2

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya Konusu Soru Sayısı

-

-

1

-

1

2

2

2

Milli Mücadele Konusu Soru Sayısı

1

1

1

1

-

1

2

-

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı Konusu Soru Sayısı

1

1

-

1

-

4

3

5

Soru Sayıları

5

5

5

5

5

15

15

15

 

Temel Yeterlilik Testi (TYT) kapsamında TYT tarih konularının soru dağılımları bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Her yıl çıkan konulara dair sorular çözerken mutlaka daha fazla önem vermenizi tavsiye ederiz. 

TYT Sosyal bilimler testi kapsamında toplamda 20 adet soru bulunuyor. Bu test kapsamında; 5 adet tarih sorusu, 5 adet coğrafya sorusu, 5 adet felsefe sorusu ve 5 adet din kültürü ve ahlak bilgisinden oluşmaktadır. YKSnin ilk oturumu olan TYT, toplamda 120 sorudan ve 135 dakika süre ile yapılmaktadır.

Bu sorular öğrencilerin tarih alanında temel ilkeleri ve kavramları kullanma becerilerini ölçmeye yöneliktir.

Tarih dersinin becerilerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Değişim ve Sürekliliği Algılama Becerisi,
 • Neden-Sonuç İlişkisi Kurma Becerisi,
 • Tarihsel Kavrama Becerisi,
 • Kronolojik Düşünme Becerisi,
 • Tarihsel Sorun Analizi ve Karar Verme Becerisi,
 • Tarihsel Analiz ve Yorum Becerisi,
 • Tarihsel Sorgulamaya Dayalı Araştırma Becerisi,
 • Tarihsel Empati (Geçmişe Geçmişteki İnsanların Bakış Açısı ile Bakabilme Becerisi).
tyt-tarih
tyt-tarih

 

TYT Tarih Ne Çıkıyor

ÖSYMnin hazırlamış olduğu 2023 YKS kılavuzunda vurgulandığı gibi TYT Tarih soruları bu becerilere ilişkin olacaktır. Sosyal Bilimler Testi içerisinde bulunan 

TYT Tarih soruları direkt bu becerileri ölçecektir.

YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT için tarih konuları genel başlıkları ile bunlardır. Üniversite sınavına hazırlanmaya başlamadan önce hangi konuların sınavda çıkacağını öğrenmek, ders çalışma konusunda büyük yardımcı olmaktadır. Bu yazımızda öncelikle sizlerle TYT tarih testinde karşınıza çıkabilecek konuların listesini paylaştık. Daha sonrasında ise TYT tarih testinde yıllara göre konuların soru dağılımlarını ve sayılarını, hangi konudan hangi yıl kaç adet soru sorulduğuna dair bilgileri aşağıdaki listede verdik. TYT oturumunda 20 soruluk sosyal bilimler testinin içerisinde 5 adet tarih sorusu bulunuyor.

Bundan dolayı söz konusu tarihsel beceriler ortaöğretimin (lise) bütün sınıf düzeyini içine alır.

Yukarıda TYT tarih konuları neler? Sorusunu cevaplamıştık. Şimdi de o listeyi sınıflara göre TYT tarih konuları şeklinde paylaşalım:

9. Sınıf Tarih Dersi Konuları

 • İnsanlığın İlk Dönemleri
 • Tarih ve Zaman
 • İslam Medeniyetinin Doğuşu
 • İlk Çağda ve Orta Çağda Türk Dünyası
 • Orta Çağda Dünya
 • Türklerin İslamiyeti Kabul etmesi
 • İlk Türk İslam Devletleri

10. Sınıf Tarih Dersi Konuları

 • Selçuklu Türkiyesi (Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde)
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyasetı
 • Devletleşme Sürecinde Askerler ve Savaşçılar
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • 1453-1595 Yılları Arasında Dünya Gücü Osmanlı
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağ İtibariyle Osmanlı Toplum Düzeni

11. Sınıf Tarih Dersi Konuları

 • Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
 • Değişim Çağında Osmanlı ve Avrupa
 • Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejileri
 • Devrimler Çağında Değişim Gösteren Toplum ile Devlet İlişkileri
 • Emek ve Sermaye
 • XIX ve XX. Yüzyılda Değişen Gündelik Hayat

12. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Konuları

 • Yirminci Yüzyıl Başlarında Dünya ve Osmanlı Devleti
 • Millî Mücadele
 • Atatürkçülük-Türk İnkılabı
 • İki Savaş Arasındaki Dönemde Dünya ve Türkiye
 • II. Dünya Savaşı Sürecinde Dünya ve Türkiye
 • II. Dünya Savaşı Sonrasında Dünya ve Türkiye
 • Toplumsal Devrim Çağında Dünya-Türkiye
 • 21. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya
tyt-tarih
tyt-tarih

 

TYT’de Kaç Tarih Sorusu Çıkacak

2023 YKS sınavında;

 • TYT (Temel Yeterlilik Testi),
 • AYT (Alan Yeterlilik Testi) muhtevasındaYKS Tarih sorularını içerecektir.

Buna göre;

 • TYT Tarih sorularının sayısı 5 tane olarak belirlenmiştir. Sınava girecek tüm adayların TYT Tarih sorularını çözmesi gerekir.
 • AYT Tarih soruları ise sözel alanda 21 tane olup, eşit ağırlık (EA) alanında 10 tanedir.
 • Sayısal (SAY) alanında ise AYT Tarih soruları yoktur.

Yorum yapın